شركة الرويشد والرزين مستشارون ومحامون

منذ عام 1410 هـ - 1989 م

Important Telegrams

Vivamus elementum massa neque, sed fringilla mi malesuada aliquet. Vivamus pharetra ultricies.

Direct Support

Vivamus elementum massa neque, sed fringilla mi malesuada aliquet. Vivamus pharetra ultricies.

Wordwide Coverage

Vivamus elementum massa neque, sed fringilla mi malesuada aliquet. Vivamus pharetra ultricies.

Tracking System

Vivamus elementum massa neque, sed fringilla mi malesuada aliquet. Vivamus pharetra ultricies.

Our Services

Business Sector Services

The team has hands-on experience to provide businesses and corporations with the necessary legal services.

Family Entities

We deeply believe in the importance and remarkable economic contribution of family businesses. We provide family businesses with legal services, support, and tools that help them plan their foundation, investment structuring and maintain their wealth, thus enabling them to increase their efficiency and reduce the risk of conflict within their family businesses.

Real Estates Sector

Our team fully understands and applies optimal strategies to ensure financial growth and stability while engaged in the real estate sector through profound knowledge of the sector’s regulations.

Administrative Litigation

Our team has experienced counsels and attorneys in administrative law and litigation, who work on different types of administrative law cases.

Governmental and semi-governmental Services

Our team provides its services to the public sector by supporting the relevant departments.

Zakat, Tax and Customs

Our team provides the legal services related to zakat, tax, and customs. Our team is distinguished by its experience in continuous dealing with the relevant bodies and authorities.

Governance

Our elite team of counsels and attorneys come from various international backgrounds in the field of governance. The team are experts on application of best practices of precise governance via strategic mechanisms and performance measurement across the organization. Applied through advanced practices based on justice, transparency, accountability, and responsibility.

Arbitration

Arbitration is one of the most important method of dispute resolution as it is fast, confidential, and specialized.

The entrepreneur project

We launched the entrepreneurs project as a "consulting hour" for the most important consult the novice entrepreneur needs in their project

Our Services

Family Entities

We are happy to provide legal services related to the family entities by supporting them in planning, setting up and structuring their investments or to maintain the continuity of their wealth in the way that qualifies them to raise its efficiency rate ,and reduce the possibility of disputes in family businesses.

Real Estates Sector

Our team is characterized by its perfect knowledge as well as optimal application of the strategies that ensure achieving financial growth and stability of the real estate sector, through profound awareness of regulations and legalizations related to this sector.

Business Sector Services

The team has hands-on experience to provide businesses and corporations with the necessary legal services.

الجهات الحكومية

يقدم فريق العمل خدماته لهذا القطاع وذلك عن طريق دعم الإدارات المعنية في كل جهة.

Our Services

خدمات الكيانات العائلية​

We are happy to provide legal services related to the family entities by supporting them in planning, setting up and structuring their investments or to maintain the continuity of their wealth in the way that qualifies them to raise its efficiency rate ,and reduce the possibility of disputes in family businesses.

Business Sector Services

The team has hands-on experience to provide businesses and corporations with the necessary legal services.

Our Services

Real Estates Sector Services

يتميز فريقنا باستيعابه التام وتطبيقه لأمثل الاستراتيجيات التي تضمن تحقيق النمو والاستقرار المالية للقطاع العقاري عبر الاطلاع العميق على الأنظمة والتشريعات الخاصة لهذا القطاع.

خدمات الجهات الحكومية

يقدم فريق العمل خدماته لهذا القطاع وذلك عن طريق دعم الإدارات المعنية في كل جهة.

Our accomplishment

  • Participated in defending the Kingdom of Bahrain before the International Court of Justice in the dispute over ownership of the Hawar Islands. The case was won by Bahrain.
  • Advised Bank Albilad on its initial public offering in Saudi Arabia.
  • Presided over the board for liquidation and distribution of the estate of Sheikh Saleh Abdul Aziz Al Rajhi.

Our accomplishment

قسمة تركة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز طيب الله ثراه.

Participated in defending the Kingdom of Bahrain before the International Court of Justice in the dispute over ownership of the Hawar Islands. The case was won by Bahrain.

Advised Bank Albilad on its initial public offering in Saudi Arabia.

Presided over the board for liquidation and distribution of the estate of Sheikh Saleh Abdul Aziz Al Rajhi.

Our accomplishment

  • Participated in defending the Kingdom of Bahrain before the International Court of Justice in the dispute over ownership of the Hawar Islands. The case was won by Bahrain.
  • Advised Bank Albilad on its initial public offering in Saudi Arabia.
  • Presided over the board for liquidation and distribution of the estate of Sheikh Saleh Abdul Aziz Al Rajhi.